Inschrijven workshops

Privacy:

De verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in de administratie van stichting Fundament en worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangeleverd. Daarnaast kan de administratie contact mocht er wat in de planning gewijzigd worden.

Tijdens de activiteiten in de Week van de amateurkunst kunnen foto’s worden gemaakt die gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, dan kun je via de begeleiding een formulier aanvragen die je moet invullen. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat jij of je kind niet of onherkenbaar op de foto komt.

Voor overige informatie en onze privacyregeling zie onze algemene voorwaarden

Antispam vraag